Familie- & Psykoterapeut Carsten Fabricius

Tag kontrol over dit eget liv

Det er en god leveregel, at bruge tid på sund kost, gode sovevaner og motion – og helt almindeligt at sende sin bil til service og eftersyn, gå til tandlægen og få tjekket bisserne… –  men hvad med den mentale sundhed ?

CF-press-closeup

Det er en god leveregel, at bruge tid på sund kost, gode sovevaner og motion, men det er som om, at alt for mange overser det faktum, at samtale mellem mennesker er een af de aller vigtigste sundhedsfaktorer.

Hvad kan en god samtale gøre for dig?

Alt for mange overser det faktum, at samtaler er én af de allervigtigste sundhedsfaktorer. Hvad med et personligt eftersyn, hvor du tjekker hvordan du, dit ægteskab, forældreskab og børnene har det…?Mange har for travlt og er fyldt op med alt det de skal nå – Får stress og andre livsstilssygdomme og kunne med fordel omprioritere i hverdagen! – Men hvordan kan det gøres på en måde som lige præcis den enkelte kan have det godt med.

Samtaler kan som regel altid føre til nye og spændende måder at se hverdagen på og få lidt mere ud af tiden og tilværelse.

Mange tror – ofte fejlagtigt – at familien og parforholdet nok skal holde “for det er der jo”, midt i alt det andet, men sådan er det desværre ikke altid…

Travl hverdag med udfordringer og mange ting skal være i orden og fixes i en fart, så livet er til at overskue – men hvad med familien, parforholdet og børnene – det mest sårbare og ofte den vigtigste del vores hverdag ??? –  Skal det også bare fixes i en fart, eller skal det “bare” have lov at vente som sidste prioritet ???

Som oftest forsvinder problemer og udfordringer ikke af sig selv. De vil være der selvom der ikke tales om dem – og nye problemer kommer til, som også skubbes væk og bliver til sidst en for tung byrde – At rydde op med jævne mellemrum virker faktisk rigtig godt.

Hvordan er det ?

At indgå i et forløb med mig, indeholder nogle faste punkter, der skal bringe dig hurtigt og sikkert igennem dine udfordringer.

Ved første møde holder vi en “forsamtale”, der bruges på at afklare hvilken opgave du ønsker at bruge mig til – og samtidig giver det mulighed for, at undersøge om du vil overlade opgaven til mig.

I det følgende vil vi sammen finde frem til værktøj og måder hvorpå du kan angribe din udfordring og forandringsproces, der inden næste samtale skal prøves af i den udstrækning du finder det muligt.

Vi vurderer sammen hvornår vi skal ses igen, da det er meget individuelt hvad den enkelte har brug for. Jeg anser det for væsentligt, at hver eneste samtale skal være vigtig – og alle samtaler vil indeholde opfølgning på om du har opnået dine mål, eller hvad der har forhindret dig, så vi sammen kan gå på jagt efter det gode resultat og den forandring eller udvikling du ønsker.

Hver eneste samtale skal sende dig videre med eftertanker.

“Lige meget hvor meget du kigger væk, vil dét, der ér, blive ved at være…! – Men kigger du på dét og vender og drejer det, kan det ofte forandres…”

Derfor er samtalens kunst nødvendig, når du vil skabe et liv, en familie eller en virksomhed med god forståelse for de vigtige og centrale ting.

Du kan kontakte Carsten Fabricius via telefon eller sms på 6068 8080 eller læse mere på dette link:

Familie- & Psykoterapeut, coach og supervisor Carsten Fabricius